Ny sökning
LB0123

Agroforestry

Odlingssystem där vi blandar ettåriga örtartade jordbruksgrödor med fleråriga, ofta vedartade växter går att variera i all oändlighet. I denna kurs lär vi känna olika typer av Agroforestrysystem och utforskar de spännande interaktioner som uppstår mellan de olika komponenterna.Vi använder exempel från olika delar av världen inklusive Sverige. Vi djupdyker i hur olika system är anpassade till olika förutsättningar, hur biologiska processer och mikroklimat påverkas av systemets utformning, miljömässiga konsekvenser, fördelar och utmaningar hos olika agroforestrysystem, samt ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet i olika agroforestrysystem. Kursen erbjuder lärarledd kunskapsförmedling, studiebesök, inbjudna föreläsare och en stor del självständigt arbete.

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för LB0123

Läsåret 2023/2024

Agroforestry (LB0123-20112)

2023-10-31 - 2024-01-14

Läsåret 2022/2023

Agroforestry (LB0123-20141)

2022-11-01 - 2023-01-15

Läsåret 2021/2022

Agroforestry (LB0123-20175)

2021-11-02 - 2022-01-16

Kursplan och övrig information

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38060 SEK Nivå: Grundnivå (G1F)
Ämne: Lantbruksvetenskap
Kurskod: LB0123 Anmälningskod: SLU-20081 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig institution: Institutionen för Biosystem och teknologi Studietakt: 100%