Ny sökning
LK0274

Hälsoträdgårdar

Kursen innehåller grundläggande kunskaper om människans samspel med utemiljön med särskild relevans för trädgårdar och parker vid hälso- och vårdinrättningar. Olika målgruppers särskilda egenskaper och behov studeras samt vad dessa innebär i samspelet med omgivningen. På kursen analyseras befintliga miljöers för- och nackdelar i förhållande till olika målgrupper och dessa analyser används för att utveckla gestaltningsförslag till hälsoträdgårdar.

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för LK0274

Läsåret 2023/2024

Hälsoträdgårdar (LK0274-10231)

2023-08-28 - 2023-10-30

Läsåret 2022/2023

Hälsoträdgårdar (LK0274-10003)

2022-08-29 - 2022-10-31

Läsåret 2021/2022

Hälsoträdgårdar (LK0274-10161)

2021-08-30 - 2021-11-01

Läsåret 2020/2021

Hälsoträdgårdar (LK0274-10143)

2020-08-31 - 2020-11-01

Läsåret 2019/2020

Hälsoträdgårdar (LK0274-10226)

2019-09-02 - 2019-10-31

Läsåret 2018/2019

Hälsoträdgårdar (LK0274-10063)

2018-09-03 - 2018-11-11

Läsåret 2017/2018

Hälsoträdgårdar (LK0274-10125)

2017-08-28 - 2017-11-05

Läsåret 2016/2017

Hälsoträdgårdar (LK0274-10113)

2016-08-29 - 2016-11-06

Kursplan och övrig information

Litteraturlista

**Kurslitteratur: **** LK0274 **Hälsoträdgårdar

I kurslitteraturlistan nedan finns angivet om litteratur finns på Canvas på Alnarpsbiblioteket eller på webben. Litteratur på Canvas är tillgänglig för dig som går kursen men du har inte rätt att sprida vidare.

Många av SLU-bibliotekens databaser, e-tidskrifter och andra elektroniska resurser är licensbelagda och kan bara användas internt inom SLU. Dessa licensbelagda resurser kan du som är student få tillgång till med hjälp av vår VPN-tjänst, oberoende av var du befinner dig. Läs här om hur du går tillväga: https://student.slu.se/studieservice/it-stod1/support/databaser-och-e-tidskrifter/

Kurslitteraturen är uppdelad i följande delar:

  • Referenslitteratur till kursen i sin helhet
  • Kurslitteratur till uppgift: Utgångspunkter och begrepp
  • Kurslitteratur till uppgift A: Samla dokumenterad kunskap om en målgrupp
  • Kurslitteratur till uppgift B: Samla erfarenhet om en målgrupp
  • Kurslitteratur till uppgifterna C och D: Platsanalys och gestaltning

Det finns möjlighet att boka hjälp av en bibliotekarie (exempelvis till uppgift A): https://www.slu.se/site/bibliotek/kontakta-oss/boka-en-bibliotekarie/

Referenslitteratur till kursen i sin helhet

Bengtsson, A., Oher, N., Åshage, A., Lavesson, L., Grahn, P. (2018). Evidensbaserad design av utemiljö i vårdsammanhang: En forskningssammanställning. Landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktionsvetenskap: rapportserie:17. Alnarp: Sveriges lantbruksuniversitet. https://pub.epsilon.slu.se/15686/

Cooper Marcus, C. & Sachs, N. (2014) Therapeutic Landscapes: An Evidence-Based Approach to Designing Healing Gardens and Restorative Outdoor Spaces. John Wiley and Sons, New Jersey. (Alnarpsbiblioteket: online access)

**Kurslitteratur: Utgångspunkter och begrepp **

Abramsson, K. & Tenngart, C. (2003) Grön Rehabilitering. Behov, möjligheter och förutsättningar för en grön rehabiliteringsmodell. Växjö: LRF Sydost. (Alnarpsbibl.)

Grahn, P. (2012) Natur och hälsa i en alltmer urban livsmiljö. Socialmedicinsk tidskrift 3, sid 207-216. http://socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt/article/view/917/727

Grahn, P. & Ottosson, Å. (2010) Trädgårdsterapi:* Alnarpsmetoden: Att ta hjälp av naturen vid stress och utmattning. *Stockholm: Bokförlaget Bonnier Existens. (Alnarpsbiblioteket)

Hägerhäll, C. (2005) Naturen i landskapsupplevelsen och landskapsupplevelsens natur. I M. Johansson & M. Küller (Red.), Svensk miljöpsykologi. Stockholm: Studentlitteratur. Sid. 209-226. (Alnarpsbiblioteket)

Nebelong, H. (2003) Sansehaver – Naturens terapirum. *Vaekst *4:2003 (Canvas)

Schmidtbauer, P., Grahn, P. & Lieberg, M. (2005) *Tänkvärda trädgårdar. *Stockholm: Formas. (Alnarpsbiblioteket)

Cooper Marcus, C. & Sachs, N. (Eds.) (2014) Therapeutic Landscapes: An Evidence-Based Approach to Designing Healing gardens and Restorative outdoor spaces. John Wiley & Sons Ltd.

Kurslitteratur A: Samla dokumenterad kunskap om en målgrupp

Läkemedelsverket (2014) *Läkemedelsboken *www.lakemedelsboken.se

Nevstrup Andersen, L. (2007) *Betydningen af de aktiviteter som udføres af deltagerne i Alnarps Rehabiliteringshave og sammenhængen til omgivelserne. *Examensarbete, SLU Alnarp. http://ex-epsilon.slu.se/1812/

Malmgren, P. (2008) Upplevelser* av natur utan visuella intryck*. Examensarbete, SLU. https://stud.epsilon.slu.se/12930/

Pálsdóttir, A.M., Stigsdotter, U., Persson, D., Thorpert, P. & Grahn, P. (2018). The qualities of natural environments that support the rehabilitation process of individuals with stress-related mental disorder in nature-based rehabilitation.* Urban Forestry and Urban Greening*. https://doi.org/10.1016/j.ufug.2017.11.016

Extensivt

Björkqvist, U. (2009) *Naturnära omsorg – en handbok. *Kårkulla samkommun, Vasa. (Alnarpsbiblioteket) Kan köpas via: majohans@karkulla.fi

Kurslitteratur B: Samla erfarenhet om en målgrupp

Jacobsen, J. (1993) Intervju: Konsten att lyssna och fråga. Lund: Studentlitteratur. (Alnarpsbiblioteket)

** Extensivt**

Trost, J. (2005) Kvalitativa intervjuer. Lund: Studentlitteratur. (Alnarpsbiblioteket)

Kurslitteratur C och D: Platsanalys och gestaltning

Ahnesjö, Sofia, 2019. Utvärdering av miljökvaliteter i utemiljö vid barn- och ungdomspsykiatrisk akutmottagning. Examensarbete, SLU Alnarp. https://stud.epsilon.slu.se/15439/7/ahnesjö_s_200320.pdf

Bengtsson, A., Oher, N., Åshage, A., Lavesson, L., Grahn, P. (2018). Evidensbaserad design av utemiljö i vårdsammanhang: En forskningssammanställning. Landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktionsvetenskap: rapportserie:17. Alnarp: Sveriges lantbruksuniversitet. https://pub.epsilon.slu.se/15686/

Bengtsson, A. & Grahn, P. (2014). Natur och trädgård i ett vårdsammanhang. I Wijk. H. (red) Vårdmiljöns betydelse. Studentlitteratur. Sid 229-254. (Canvas)

Bengtsson, A. (2003) Utemiljöns betydelse för äldre och funktionshindrade – Kunskapssammanställning. Statens folkhälsoinstitut 2003:6. Läs kapitel ”Attraktiv utevistelse” samt ”Tillgänglig utevistelse” (sid 48-70) i: r2003-60-utemiljons-betydelse.pdf (norskfriluftsliv.no)

Månsson, K. (2002) Bygg för alla. Stockholm: Svensk byggtjänst. (Alnarpsbiblioteket)

Nordh, H. (2006) Parkkaraktärer – ett verktyg för planering och gestaltning av grönområden. Examensarbete, SLU. http://ex-epsilon.slu.se/1069/ Läs kapitel 3 och 4 (sid 15-26)

Oher, N. (2016) Hälsofrämjande vårdmiljöer från insida till utsida. Examensarbete SLU. oher_n_161212.pdf (slu.se)

Persson, K. (2006) Vatten som väcker sinnena. Examensarbete, SLU. http://ex-epsilon.slu.se/1395/

Stigsdotter, U. (2012) Terapiträdgårdar – evidensbaserad hälsodesign. Socialmedicinsk tidskrift 3, sid 240-250. http://socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt/article/view/914/722

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Trädgårdsingenjör: design - kandidatprogram Trädgårdsingenjör: odling - kandidatprogram Trädgårdsingenjörsprogrammet - design Trädgårdsingenjörsprogrammet – odling Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38060 SEK Nivå: Grundnivå (G2F)
Ämne: Trädgårdsvetenskap Landskapsarkitektur Landskapsarkitektur Trädgårdsvetenskap
Kurskod: LK0274 Anmälningskod: SLU-10044 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för människa och samhälle Studietakt: 100%