Ny sökning
LK0362

Designprojekt - Avancerad Växtkomposition

Design Project - Advanced Planting Design is a course directed at developing advanced design skills and knowledge about design and plants concerning gardens, parks, flowerbeds etc in different contexts.

Throughout the course, the concept of garden design and the role plant use and plant selection plays in that context is discussed. Emphasis is on the knowledge of plants and plant composition for well-designed garden settings and on garden design as a contemporary phenomenon and movement. The course is addressing the integration of different values in plant design, such as esthetics, history, ecology, recreation, maintenance, social and pedagogic values. Plant knowledge and design skills are developed through lectures, literature, seminars, study visits, design projects and written assignments. Students will be trained to use a wide range of plants in the design of gardens and parks to understand the possibilities and limitations of plants and to use plant design as a mean to fulfill the needs in various garden settings. Students will also be trained in reflecting upon the correlation between proposed designs and illustration on the one hand and visions for garden character and development on the other. Trends and main features of garden design are discussed throughout the course.

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

LK0362-10115 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för LK0362

Läsåret 2022/2023

Designprojekt - Avancerad Växtkomposition (LK0362-10006)

2022-08-29 - 2022-10-31

Läsåret 2021/2022

Designprojekt - Avancerad Växtkomposition (LK0362-10264)

2021-08-30 - 2021-11-01

Läsåret 2020/2021

Designprojekt - Avancerad Växtkomposition (LK0362-10070)

2020-08-31 - 2020-11-01

Kursplan och övrig information

Litteraturlista


1) **Planting: A New Perspective**
**Författare: **Piet Oudolf, Noel Kingsbury
**ISBN: **9781604693706

2) Naturalistic Planting Design The Essential Guide
**Författare: **Nigel Dunnett
**ISBN: **9780993389269

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Landscape Architecture- Master's Programme Landskapsarkitektprogrammet, Alnarp Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 74982 SEK Nivå: Avancerad nivå (A1N)
Ämne: Landskapsarkitektur Landskapsarkitektur
Kurskod: LK0362 Anmälningskod: SLU-10115 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig institution: Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning Studietakt: 100%