Ny sökning
LK0404

Landscape Architecture Practice

• Förberedelse för praktikperiod görs av studenten genom att etablera kontakt med en möjlig praktikplats i Sverige eller utomlands. Kursledaren godkänner praktikplatsen.


• 9–10 veckors arbetsplatsförlagd praktik.


• Skriftlig rapport (10–15 sidor exkl. bildmaterial).


Information från kursledaren

Överenskommelseblankett som ska undertecknas av praktikplatsen och kursansvarig:

SLU_Alnarp_overenskommelse_landskaparkitektens_praktik-2023-03-06.pdf

Contract for internships in English:

SLU Alnarp contract for internship English

Under tiden man är registrerat på kursen är man även försäkrat. Studentförsäkringar och skadeanmälan | Studentwebben (slu.se)

Praktikplatser där studenter har tidigare praktiserats:

Praktikplatser_tom_2023,_kolumner.pdf (slu.se)

Kursvärdering

Kursvärderingen är ännu inte aktiverad

Kursvärderingen är öppen mellan 2024-05-26 och 2024-06-16

Andra kursvärderingar för LK0404

Läsåret 2023/2024

Landscape Architecture Practice (LK0404-30143)

2024-01-15 - 2024-03-19

Läsåret 2023/2024

Landscape Architecture Practice (LK0404-20070)

2023-10-31 - 2024-01-14

Läsåret 2023/2024

Landscape Architecture Practice (LK0404-10186)

2023-08-28 - 2023-10-30

Läsåret 2022/2023

Landscape Architecture Practice (LK0404-40006)

2023-03-22 - 2023-06-04

Läsåret 2022/2023

Landscape Architecture Practice (LK0404-30009)

2023-01-16 - 2023-03-21

Läsåret 2022/2023

Landscape Architecture Practice (LK0404-20005)

2022-11-01 - 2023-01-15

Läsåret 2022/2023

Landscape Architecture Practice (LK0404-10010)

2022-08-29 - 2022-10-31

Läsåret 2021/2022

Landscape Architecture Practice (LK0404-40137)

2022-03-24 - 2022-06-05

Läsåret 2021/2022

Landscape Architecture Practice (LK0404-30244)

2022-01-17 - 2022-03-23

Läsåret 2021/2022

Landscape Architecture Practice (LK0404-20153)

2021-11-02 - 2022-01-16

Läsåret 2021/2022

Landscape Architecture Practice (LK0404-10280)

2021-08-30 - 2021-11-01

Kursplan och övrig information

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Landscape Architecture- Master's Programme Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 74982 SEK Nivå: Avancerad nivå (AXX)
Ämne: Landskapsarkitektur Landskapsarkitektur
Kurskod: LK0404 Anmälningskod: SLU-40069 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig institution: Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning Studietakt: 100%