Ny sökning
LV0089

Livsmedelsmikrobiologi

Mikroorganismer kan förstöra mat och göra oss sjuka, men de kan också användas för att producera unika drycker och livsmedel. På kursen lär du dig förstå och arbeta med mikroorganismer utifrån livsmedelssäkerhet och vid produktion av fermenterade livsmedel. Vi jobbar också med kvalitet och lagstiftning kring livsmedel.Vi förväntar oss alla att maten vi äter är säker och inte förstörd av bakterier eller mögel. Men hur kan man försäkra sig om det, både i samband med produktionen och när man hanterar mat hemma? Som ”livsmedelsmikrobiolog” på kursen kommer du att få lära känna och arbeta praktiskt med bakterier, jäster och mögel som har betydelse för livsmedel. Du får också en översikt över parasiter och virus i livsmedel.Intensivt labbarbete i grupper utmanar och utvecklar ditt självförtroende och ditt oberoende att kunna lösa komplexa uppgifter. Du arbetar med realistiska exempel, både med sjukdomsframkallande bakterier och med ”good bugs” i livsmedelsproduktionen. Kursen kompletterar detta med föreläsningar och gruppövningar.Du får träna olika former av kommunikation, från formell vetenskapligt skrivande till faktarapporter inom livsmedelsindustrin.

Information från kursledaren

The course schedule is now available.

You will notice that there is alot of labwork. Feedback from previous students says this is what makes the course both challenging and alot of fun! But note that this is a very intense course, and it is therefore NOT recommended to try to do another course in parallel (e.g. a distance course in your "spare time", because to be honest, there is no spare time...)

Looking forward to exploring Food microbiology with you - see you on 28 April!

Regards,

Su-lin

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

LV0089-40168 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för LV0089

Läsåret 2023/2024

Livsmedelsmikrobiologi (LV0089-40149)

2024-04-26 - 2024-06-02

Kursplan och övrig information

Litteraturlista

Food Microbiology 4th edition Författare: Martin Ray Adams, Maurice O Moss, Peter McClure ISBN: 978-1849739603 Kommentar: You will probably manage with older editions although there will be some nice updates in the new one!

An electronic version of an older edition is available from the library.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Livsmedelsprogrammet Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19030 SEK Nivå: Grundnivå (G1F)
Ämne: Livsmedelsvetenskap Biologi Livsmedelsvetenskap
Kurskod: LV0089 Anmälningskod: SLU-40168 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig institution: Institutionen för molekylära vetenskaper Studietakt: 100%