Ny sökning
LV0108

Animaliska livsmedel

I kursen lär du dig om animaliska livsmedelsprodukter. Vi studerar kvalitetsaspekter och egenskaper hos olika produkter i relation till sammansättning och egenskaper hos livsmedelsråvarorna mjölk, kött och fisk. Kursen bygger på föreläsningar, laborationer och seminarier, och vi besöker ett mejeri och ett slakteri.Kursen ges för livsmedelsstudenter men är också öppen för andra studenter som är intresserade av ämnet. Eftersom kursen ges på avancerad nivå och fokuserar på kemiska, biokemiska och mikrobiologiska förändringar under hantering, lagring och bearbetning av animaliska livsmedelsråvaror, behöver du en bred kunskap i livsmedelsvetenskap eller biologi, samt baskunskaper i djurfysiologi och mikrobiologi.Kursen ger dig kunskap om olika kvalitetsaspekter relaterade till livsmedelsråvarorna mjölk, kött, fisk och ägg. Du lär dig om hur ost och korv produceras, samt om faktorer i process och hantering med avgörande betydelse för produkternas kvalitet. Exempel på frågor som kommer att belysas är: Vad händer under ostlagringen? Hur får korv den fina rosa färgen?I kursens praktiska delar får du tillverka ost, jämföra hur textur och smak hos animaliska livsmedelsprodukter påverkas av variation i processen, lära dig utvärdera kvalitet hos olika fiskarter och mäta kvalitetsegenskaper som färg och textur på köttprodukter. Du får också besöka ett slakteri och ett mejeri.Aktuell forskning inom området presenteras av och diskuteras i grupper.

Information från kursledaren

Welcome to the Animal Food Science course (LV0108, 15 hp) spring term 2023 - starting Wednesday March 22, ending Friday June 2!

The first part of the course will focus on Dairy science and technology, and the second part on Meat science and fish quality. There will be written examinations at the end of each of these parts. A preliminary schedule will be available on the course homepage latest February 22. At the roll-call, we will give detailed information about the course and its different activities. Formation of student groups for exercises will also take place at the first day of the course. The roll-call takes place Wednesday March 22 at 10.15 in room C212 in the BioCenter building. Don't miss out! If you for some reason cannot participate at the roll-call, please send an e-mail and let us know.

Course literature can be found on the course homepage, additional reading material will be handed out during the course. If you have changed your plans and decided not to participate in the course, please inform me ASAP by sending an e-mail (ase.lundh@slu.se). This facilitates the final planning of the course and makes room for additional students.

Important!! If you are not already registered as SLU student you must sign up for your campus account on time. Information about how to do this can be found here:

https://student.slu.se/en/studies/new-student/check-list

It is important that you register yourself to the course and you can do this via the student web (Ladok Student). However, to do this, you must have enabled your campus account.

Finally, if you have questions, please contact me at ase.lundh@slu.se, or our director of studies, Hans Jonsson (hans.jonsson@slu.se) or Su-Lin Hedén (su-lin.leong@slu.se).

We look forward to seeing you March 22!!

Best regards from your course leaders!

Åse Lundh and Sabine Sampels

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

LV0108-40042 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för LV0108

Läsåret 2021/2022

Animaliska livsmedel (LV0108-40093)

2022-03-24 - 2022-06-05

Läsåret 2020/2021

Animaliska livsmedel (LV0108-40124)

2021-03-24 - 2021-06-06

Läsåret 2019/2020

Animaliska livsmedel (LV0108-40034)

2020-03-25 - 2020-06-07

Kursplan och övrig information

Betygskriterier

LV0108 Animal food science 2023 Course grading criteria

Grade

Course objective 1

Course objective 2

Course objective 3

5

Evaluate how variation in the composition of the raw food material (milk, meat, fish) may affect the refining process and suggest necessary modifications in the process

Assess the importance of different metabolic and biochemical factors in predicting the final quality of animal food products

4

Apply scientific principles to explain how different production factors will affect the composition and processing of milk, meat and fish as well as final food product quality for milk, meat and fish.

Explain how different stages of processing are integrated within the chain, using own examples.

Apply scientific principles to explainthe importance of biochemical, microbiological and hygienic factors for the utilisation of milk, meat and fish and for the final food product quality

3

Comprehensively describe composition and properties of milk, meat and fish and how different production factors influence utilisation, processing and final food product quality for milk, meat and fish

Clearly account for the industrial processes that transform and refine milk, meat and fish into ready-to-eat products.


Comprehensively describe the importance of biochemical, microbiological and hygienic factors for the utilisation of milk, meat and fish and for the final food product quality

Forms of examination of the course objectives

Course objective 1

Course objective 2

Course objective 3

Form of examination

  1. Participation in compulsory activities of the course (e.g. exercises, quizzes, seminars, literature reviews; U/G)
  2. Written examination, dairy science and technology (6 hp; U/3/4/5)
  3. Written examination, meat science and fish quality (6 hp; U/3/4/5

Litteraturlista

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Agronomprogrammet - livsmedel Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38060 SEK Nivå: Avancerad nivå (A1N)
Ämne: Livsmedelsvetenskap Biologi Livsmedelsvetenskap
Kurskod: LV0108 Anmälningskod: SLU-40042 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig institution: Institutionen för molekylära vetenskaper Studietakt: 100%