Ny sökning
LV0110

Livsmedelskemi och livsmedelsfysik

Kursen är för dig som vill lära dig mer om mat; kemisk sammansättning av olika livsmedel, deras fysiska egenskaper och hur dessa påverkas av förädlingsprocesser. Du kommer att analysera innehållet i en färdig rätt, tillverka egen majonnäs och lära dig att analysera fysiska egenskaper såsom viskositet i livsmedel.Kursen ges till studenter på agronomprogrammet livsmedel men är öppen för andra studenter med intresse för mat. Goda kunskaper i kemi behövs då kursen berör matens kemiska, biokemiska och fysikokemiska egenskaper. Du behöver grundläggande kunskaper inom livsmedelsvetenskap för en bättre förståelse av effekten av hantering och förädling av råvaror på matens egenskaper.Du kommer att lära dig om olika matkomponenter som vatten, kolhydrater, lipider, proteiner, vitaminer, mineraler, konserveringsmedel och antinutrienter. Några frågor som besvaras är: Varför smälter chokladen i munnen, varför får bröd en brun skorpa när den bakas, varför blir ketchupen mer flytande när man skakar flaskan och vad ger majonnäs den perfekta konsistensen?Du kommer att använda olika analysmetoder för att analysera en färdig rätt och att lära dig att utvärdera dina resultat och dra slutsatser om viktiga aspekter såsom stabilitet, kostnad, kvalitet, säkerhet och näringsvärde. Du lär dig att analysera och utvärdera fysiska egenskaper som konsistens, viskositet och textur i några livsmedels exempel.Du kommer att skriva en rapport och ge en muntlig presentation av dina resultat.

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

LV0110-10057 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för LV0110

Läsåret 2023/2024

Livsmedelskemi och livsmedelsfysik (LV0110-10331)

2023-08-28 - 2023-10-30

Läsåret 2021/2022

Livsmedelskemi och livsmedelsfysik (LV0110-10205)

2021-08-30 - 2021-11-01

Läsåret 2020/2021

Livsmedelskemi och livsmedelsfysik (LV0110-10279)

2020-08-31 - 2020-11-01

Läsåret 2019/2020

Livsmedelskemi och livsmedelsfysik (LV0110-10058)

2019-09-02 - 2019-10-31

Kursplan och övrig information

Litteraturlista

Chemistry Part

Course book

Fennema's Food Chemistry

Srinivasan Damodaran, Kirk L Parkin, CRS Press

ISBN9781482208122

Extra reading possibility (not obligatory, just an additional suggestion!):

Food - The Chemistry of its Components

Tom P Coultate, Royal Society of Chemistry

ISBN9781849738804

Physics part:

Chapter 7 from Fennema’s Food Chemistry

And chosen chapters from (both available as e-book from the library!):

Food Materials Science, Principles and Practice

Jose Miguel Aguilera, Springer Print

ISBN 9781461498285 eBook ISBN 9780387719474

Understanding and Controlling the Microstructure of Complex Foods

McClements, D. Julian, Woodhead Publishing

ISBN 978-1-4200-6573-2 Electronic ISBN 978-1-84-569367-1

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38060 SEK Nivå: Grundnivå (G1F)
Ämne: Livsmedelsvetenskap Kemi Livsmedelsvetenskap Kemi
Kurskod: LV0110 Anmälningskod: SLU-10057 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig institution: Institutionen för molekylära vetenskaper Studietakt: 100%