Ny sökning
LV0111

Livsmedelsmikrobiologi, kvalitetsledning och livsmedelslagstiftning

Mikroorganismer kan förstöra mat och göra oss sjuka, men de kan också användas för att producera unika drycker och livsmedel. På kursen lär du dig förstå och arbeta med mikroorganismer utifrån livsmedelssäkerhet och vid produktion av fermenterade livsmedel. Vi jobbar också med kvalitet och lagstiftning kring livsmedel.Vi förväntar oss alla att maten vi äter är säker och inte förstörd av bakterier eller mögel. Men hur kan man försäkra sig om det, både i samband med produktionen och när man hanterar mat hemma? Som ”livsmedelsmikrobiolog” på kursen kommer du att få lära känna och arbeta praktiskt med bakterier, jäster och mögel som har betydelse för livsmedel. Du får också en översikt över parasiter och virus i livsmedel.Intensivt labbarbete i grupper utmanar och utvecklar ditt självförtroende och ditt oberoende att kunna lösa komplexa uppgifter. Du arbetar med realistiska exempel, både med sjukdomsframkallande bakterier och med ”good bugs” i livsmedelsproduktionen. Kursen kompletterar detta med föreläsningar och gruppövningar.Du får träna olika former av kommunikation, från formell vetenskapligt skrivande till faktarapporter inom livsmedelsindustrin. Vi jobbar också med HACCP, ett universellt verktyg som livsmedelsindustrin använder för att kunna producera säkra livsmedel. För att ge en helhetsbild av förutsättningar och krav kring livsmedelshantering så bekantar vi oss också med juridikens grunder och tittar lite närmare på Svensk och Europeisk livsmedelslagstiftning.

Information från kursledaren

Hej!

Our course starts on Tuesday 1 Nov at 9:00, and we hit the ground running, with an overview of the course, some warm-up exercises, forming groups, and the first lecture starting already before lunch. Come prepared for a full day, which finishes with you working in your groups to design and plan your experiments for the following week.

We also ask that you please be a bit flexible with the Wednesday afternoon also (2 Nov). Usually teaching is not scheduled for Wednesday afternoons, but because Friday 4 Nov is teaching-free (before All Saints weekend), you will need to use some of Wednesday afternoon for writing and refining your lab protocols.

See you in the BioCenter C212 on Tuesday, 9:00 (note, not 9:15)!

Su-lin and Hasse

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

LV0111-20039 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för LV0111

Läsåret 2021/2022

Livsmedelsmikrobiologi, kvalitetsledning och livsmedelslagstiftning (LV0111-20095)

2021-11-02 - 2022-01-16

Läsåret 2020/2021

Livsmedelsmikrobiologi, kvalitetsledning och livsmedelslagstiftning (LV0111-20158)

2020-11-02 - 2021-01-17

Läsåret 2019/2020

Livsmedelsmikrobiologi, kvalitetsledning och livsmedelslagstiftning (LV0111-20036)

2019-11-01 - 2020-01-19

Kursplan och övrig information

Litteraturlista

  1. Food Microbiology 4th edition Författare: Martin Ray Adams, Maurice O Moss, Peter McClure ISBN: 978-1849739603 Kommentar: You will probably manage with older editions although there will be some nice updates in the new one!

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38060 SEK Nivå: Grundnivå (G2F)
Ämne: Livsmedelsvetenskap Livsmedelsvetenskap
Kurskod: LV0111 Anmälningskod: SLU-20039 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig institution: Institutionen för molekylära vetenskaper Studietakt: 100%