Ny sökning
LV0115

Livmedelsetik

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för LV0115

Läsåret 2021/2022

Livmedelsetik (LV0115-10206)

2021-09-30 - 2021-11-01

Läsåret 2021/2022

Livmedelsetik (LV0115-M1206)

2021-09-30 - 2021-11-01

Läsåret 2020/2021

Livmedelsetik (LV0115-10276)

2020-09-30 - 2020-11-01

Läsåret 2020/2021

Livmedelsetik (LV0115-10277)

2020-09-30 - 2020-11-01

Läsåret 2020/2021

Livmedelsetik (LV0115-10278)

2020-09-30 - 2020-11-01

Läsåret 2019/2020

Livmedelsetik (LV0115-10302)

2019-10-02 - 2019-10-31

Läsåret 2019/2020

Livmedelsetik (LV0115-10303)

2019-10-02 - 2019-10-31

Läsåret 2019/2020

Livmedelsetik (LV0115-10304)

2019-10-02 - 2019-10-31

Kursplan

LV0115 Livmedelsetik, 7,5 Hp

Food Ethics

Ämnen

Husdjursvetenskap Livsmedelsvetenskap

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Enda modul 7,5 0201

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav(A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för molekylära vetenskaper

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19027 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Husdjursvetenskap Livsmedelsvetenskap
Kurskod: LV0115 Anmälningskod: SLU-10062 Plats: Ortsoberoende Distanskurs: Ja Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för molekylära vetenskaper Studietakt: 100%