Ny sökning
MX0106

Naturvägledning för yrkesverksamma - praktisk och teoretisk grundkurs

Det här är en kurs för dig som i ditt yrke har till uppgift att förmedla kunskap om och väcka känsla för naturen och kulturlandskapet. Kursen syftar till att ge deltagarna verktyg att analysera och problematisera naturvägledningens metoder som guidning, utställning samt planering, genomförande, utvärdering av naturvägledningsverksamhet.Teorier om naturvägledning, kommunikation och tolkning kopplas till konkreta fallstudier. Genom detta fördjupas och breddas förståelsen för naturvägledningens roll i samhället och som verktyg för hållbar utveckling.Kursen är upplagd med två träffar och självständiga övningar däremellan. Vid föreläsningar och lärarledda litteraturseminarier får studenterna möjlighet att utveckla sin förmåga att kritiskt reflektera över gamla och nyvunna erfarenheter. I övningarna tillämpas sedan olika metoder för kommunikation, motivering och ledarskap inom naturvägledning.

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

MX0106-10330 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för MX0106

Läsåret 2023/2024

Naturvägledning för yrkesverksamma - praktisk och teoretisk grundkurs (MX0106-10238)

2023-08-28 - 2024-01-14

Läsåret 2022/2023

Naturvägledning för yrkesverksamma - praktisk och teoretisk grundkurs (MX0106-10128)

2022-08-29 - 2023-01-15

Läsåret 2020/2021

Naturvägledning för yrkesverksamma - praktisk och teoretisk grundkurs (MX0106-10303)

2020-08-31 - 2021-01-17

Läsåret 2019/2020

Naturvägledning för yrkesverksamma - praktisk och teoretisk grundkurs (MX0106-10092)

2019-09-02 - 2020-01-19

Läsåret 2018/2019

Naturvägledning för yrkesverksamma - praktisk och teoretisk grundkurs (MX0106-10160)

2018-09-03 - 2019-01-20

Läsåret 2017/2018

Naturvägledning för yrkesverksamma - praktisk och teoretisk grundkurs (MX0106-10152)

2017-08-28 - 2018-01-14

Kursplan och övrig information

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 7610 SEK Nivå: Grundnivå (G1N)
Ämne: Miljövetenskap
Kurskod: MX0106 Anmälningskod: SLU-10330 Plats: Uppsala Distanskurs: Ja Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för stad och land Studietakt: 10%