Ny sökning
MX0126

Energi och miljö

Målet med kursen är att ge kunskap om olika energisystem och deras miljöeffekter. Kursen ger en introduktion till energibegrepp, energisystem och teknik för energiomvandling. Den ger en översikt över energistrategier, hållbara energilösningar och olika energislags kopplingar till nationella och globala miljömål. Kursen inkluderar föreläsningar, studiebesök, laborationer och övningar i att lösa praktiska problem relaterade till teori. Muntliga och skriftliga färdigheter övas kontinuerligt under kursen.

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

MX0126-20121 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för MX0126

Läsåret 2023/2024

Energi och miljö (MX0126-20188)

2023-12-01 - 2024-01-14

Läsåret 2021/2022

Energi och miljö (MX0126-20098)

2021-12-03 - 2022-01-16

Läsåret 2020/2021

Energi och miljö (MX0126-20135)

2020-12-03 - 2021-01-17

Läsåret 2019/2020

Energi och miljö (MX0126-20092)

2019-12-04 - 2020-01-19

Läsåret 2018/2019

Energi och miljö (MX0126-20070)

2018-12-03 - 2019-01-20

Läsåret 2017/2018

Energi och miljö (MX0126-20106)

2017-11-27 - 2018-01-14

Kursplan och övrig information

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Biologi och miljövetenskap - kandidatprogram Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19030 SEK Nivå: Grundnivå (G1F)
Ämne: Miljövetenskap Miljövetenskap
Kurskod: MX0126 Anmälningskod: SLU-20121 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för energi och teknik Studietakt: 100%