Ny sökning
MX0143

Hållbarhetsperspektiv på nutida fiske. Vart har alla fiskarna tagit vägen?

Denna onlinekurs är riktad till dig som vill lära dig mer om fisk och fiske. Under kvällsföreläsningar lär du dig hur det går att kombinera sjöar och hav fulla av liv med ett hållbart fiske. Kursen ger en bred överblick över dagens och framtidens utmaningar för hållbart fiske.Fiskar spelar en viktig roll i ekosystem genom att de strukturerar dem och överför näringsämnen uppåt och nedåt i födoväven. De är också viktiga för människan som källa till mat och inkomst. Det finns nu en farhåga om att vi utarmar fiskbestånden, och forskare och beslutsfattare världen runt arbetar med mål för hållbart fiske.På denna kurs kommer du att träffa föreläsare med olika specialistområden när det gäller fisk och fiske, såsom marinbiologer, limnologer och evolutionsekologer. Du kommer också att träffa experter på fiskindustri och hållbart fiske. Du kommer att lära dig hur fiskbestånd förvaltas idag och hur de skulle kunna förvaltas i framtiden. Kursen ger dig en grundläggande förståelse för fiskets påverkan på ekosystem och för den funktion och betydelse som fisket har i samhället, i Sverige liksom globalt.

Information från kursledaren

This online course is aimed for those of you who want to learn more about fish and fisheries. You will learn about how to combine lakes and seas full of life with sustainable fisheries. The course provides a broad overview of current and future challenges for sustainable fisheries.

The course will be given fully online, with lectures given in the evening. Study pace is 25%.

The first lecture will be given on Tuesday, August 29, at 18:00-20:00 (GMT+2, Stockholm)

Location: Online, Zoom:

https://slu-se.zoom.us/j/62101848143

Passcode: 111111

Contact me if you have any questions!

Josefin Sundin: josefin.sundin@slu.se

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

MX0143-10229 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för MX0143

Läsåret 2022/2023

Hållbarhetsperspektiv på nutida fiske. Vart har alla fiskarna tagit vägen? (MX0143-10102)

2022-08-29 - 2023-01-15

Läsåret 2021/2022

Hållbarhetsperspektiv på nutida fiske. Vart har alla fiskarna tagit vägen? (MX0143-10309)

2021-08-30 - 2022-01-16

Läsåret 2020/2021

Hållbarhetsperspektiv på nutida fiske. Vart har alla fiskarna tagit vägen? (MX0143-10283)

2020-08-31 - 2021-01-17

Läsåret 2019/2020

Hållbarhetsperspektiv på nutida fiske. Vart har alla fiskarna tagit vägen? (MX0143-10218)

2019-09-02 - 2020-01-19

Kursplan och övrig information

Litteraturlista

Introduction, where have all the fishes gone? Jonas Hentati-Sundberg

Sustainable fishing

https://www.nationalgeographic.org/encyclopedia/sustainable-fishing/

National Geographic Society

Cooperatives, concessions, and co-management on the Pacific coast of Mexico

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308597X13001553

McCay, B. J., Micheli, F., Ponce-Díaz, G., Murray, G., Shester, G., Ramirez-Sanchez, S., & Weisman, W.

Incentives, social–ecological feedbacks and European fisheries

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308597X11000194

Österblom, H., Sissenwine, M., Symes, D., Kadin, M., Daw, T., & Folke, C.

Marine protected areas. Stefan Skoglund

The impact of marine reserves: do reserves work and does reserve size matter?

https://esajournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1890/1051-0761%282003%29013%5B0117%3ATIOMRD%5D2.0.CO%3B2

Halpern, B. S.

Transitions toward co-management: the process of marine resource management devolution in three east African countries

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S095937801200026X?via%3Dihub

Cinner, J.E., Daw, T.M., McClanahan, T.R., Muthiga, N., Abunge, C., Hamed, S., Mwaka, B., Rabearisoa, A., Wamukota, A., Fisher, E., Jiddawi N.

Fish as a food resource. Malin Jonell

Will fish be part of future healthy and sustainable diets?

https://www.thelancet.com/journals/lanplh/article/PIIS2542-5196(19)30018-X/fulltext

Bogard, J. R., Farmery, A. K., Little, D. C., Fulton, E. A., & Cook, M.

Bycatches and developing equipment. Sara Königsson

Competition for the fish–fish extraction from the Baltic Sea by humans, aquatic mammals, and birds

https://academic.oup.com/icesjms/article/75/3/999/4616536

Hansson, S., Bergström, U., Bonsdorff, E., Härkönen, T., Jepsen, T., Kautsky, L., Lundström, K., Lunneryd, S-G., Ovegård, M., Salmi, J., Sendek, D., & Vetemaa, M.

Low impact and fuel efficient fishing—Looking beyond the horizon

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165783611003870

Suuronen, P., Chopin, F., Glass, C., Løkkeborg, S., Matsushita, Y., Queirolo, D., & Rihan, D.

Recreational fishing. Göran Sundblad

The role of recreational fishing in global fish crises

https://academic.oup.com/bioscience/article/54/9/857/252977

Cooke, S. J., & Cowx, I. G.

Recreational sea fishing in Europe in a global context—Participation rates, fishing effort, expenditure, and implications for monitoring and assessment

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/faf.12251

Hyder, K., Weltersbach, M. S., Armstrong, M., Ferter, K., Townhill, B., Ahvonen, A., et al. & Borch, T.

Governing the recreational dimension of global fisheries

https://www.pnas.org/content/116/12/5209

Arlinghaus, R., Abbott, J.K., Fenichel, E.P., Carpenter, S.R., Hunt, L.M., Alós, J., Klefoth, T., Cooke, S.J., Hilborn, R., Jensen, O.P., Wilberg, M.J., Post, J.R., Manfredo, M.J.

Optional:

Catch me if you can

https://theconversation.com/catch-me-if-you-can-how-anglers-are-changing-the-catchability-of-fish-117364

Evolutionary induced effects of fishing. Shaun Killen

A physiological perspective on fisheries-induced evolution

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/eva.12597

Hollins, J., Thambithurai, D., Koeck, B., Crespel, A., Bailey, D. M., Cooke, S. J., Lindström, J., Parsons, K. J., & Killen, S. S.

Shoal size as a key determinant of vulnerability to capture under a simulated fishery scenario

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/ece3.4107

Thambithurai, D., Hollins, J., Van Leeuwen, T., Rácz, A., Lindström, J., Parsons, K., & Killen, S. S.

Current research: management based on ecosystems. Andreas Bryhn

Key principles of marine ecosystem-based management

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308597X1500024X

Long, R. D., Charles, A., & Stephenson, R. L.

Ecosystem-based fisheries management: Perception on definitions, implementations, and aspirations.

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0190467

Trochta, J. T., Pons, M., Rudd, M. B., Krigbaum, M., Tanz, A., & Hilborn, R.

Freshwater fisheries. Katarina Magnusson

  • literature to be announced

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19030 SEK Nivå: Grundnivå (G1N)
Ämne: Miljövetenskap Miljövetenskap
Kurskod: MX0143 Anmälningskod: SLU-10229 Plats: Ortsoberoende Distanskurs: Ja Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig institution: Institutionen för akvatiska resurser Studietakt: 25%