Ny sökning
MX0148

Konflikt, demokrati och processledning

Syftet med kursen är att utveckla förståelse för demokrati och processledning i utformningen av konstruktiva grupprocesser och dialog för att hantera konflikter. Kursen behandlar både potentialen samt begränsningarna för samverkansmetoder och diskuterar betydelsen av konflikt i social förändring.

Information från kursledaren

Important: Please visit this page regularly for updates and more information before the course starts

2021-12-16
Welcome

Welcome to the Conflict, Democracy and Facilitation (CDF) course! We look forward to meeting you all. The course starts on Monday, 16 January, 9.00am (sharp) in Room - Sal A241A, building Biocentrum

On this day you will meet course teachers, will be provided with all the practicalities of the course, and register to it. Hence, it is very important that you attend this session.

In the "Schedule" link on the right side of this page you find the course schedule. Please note that minor changes may occur to the schedule once the course begins.

This course page will be used only before the course starts. After we will use CANVAS, SLU's education online platform where you will find all course information and documents. You will receive an invitation to join the CANVAS page in your SLU email latest on Friday 13th of January. So please check your email before the course start. If you do not have an SLU email account, please contact it-stod@slu.se and ask them to help you get access to the course Canvas page. You will get detailed information on how to use Canvas on the first day of the course.

For questions or comments about the course please contact camilo.calderon@slu.se

We look forward to meeting you all!

CDF Teachers

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

MX0148-30099 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för MX0148

Läsåret 2023/2024

Konflikt, demokrati och processledning (MX0148-30314)

2024-01-15 - 2024-03-19

Läsåret 2021/2022

Konflikt, demokrati och processledning (MX0148-30217)

2022-01-17 - 2022-03-23

Läsåret 2020/2021

Konflikt, demokrati och processledning (MX0148-30225)

2021-01-18 - 2021-03-23

Kursplan och övrig information

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Landsbygdsutveckling och naturresursförvaltning - masterprogram EnvEuro - European Master in Environmental Science Miljökommunikation - masterprogram Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38060 SEK Nivå: Avancerad nivå (A1N)
Ämne: Miljövetenskap Miljövetenskap
Kurskod: MX0148 Anmälningskod: SLU-30099 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig institution: Institutionen för stad och land Studietakt: 100%