Ny sökning
MX0152

Miljöanalys

I denna kurs kommer vi att studera hur man praktiskt arbetar med miljöövervakning i olika miljöer. Kursen tar ett helhetsgrepp på hur man arbetar med allt från planering av försök och övervakningsprogram till utvärdering av data. Viktiga moment är dimensionering av försök, provtagning av mark och vatten, tillämpad statistik och resultatutvärdering med hänsyn till nationella och internationella föreskrifter och riktlinjer för miljöarbete. Utöver miljöanalys kommer kursen att ta upp hur man använder geostatistik för att beskriva heterogenitet i mark och för att utvärdera data från markprovtagning. Exempel och fallstudier kommer att belysa hur miljöövervakning används för att studera effekter av bland annat övergödning och försurning.

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för MX0152

Läsåret 2023/2024

Miljöanalys (MX0152-40189)

2024-03-20 - 2024-06-02

Läsåret 2022/2023

Miljöanalys (MX0152-40045)

2023-03-22 - 2023-06-04

Läsåret 2021/2022

Miljöanalys (MX0152-40080)

2022-03-24 - 2022-06-05

Kursplan och övrig information

Litteraturlista

Kursliteraturen består av vetenskpliga artiklar som finns att tillgå på kursens Canvas-sida.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: EnvEuro - European Master in Environmental Science Mark, vatten och miljö - masterprogram Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38060 SEK Nivå: Avancerad nivå (A1N)
Ämne: Miljövetenskap Miljövetenskap
Kurskod: MX0152 Anmälningskod: SLU-40026 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig institution: Institutionen för vatten och miljö Studietakt: 100%