Ny sökning
NA0188

Nationalekonomiska perspektiv på jordbruk och miljö

Kursen genomförs med hjälp av föreläsningar, övningar, obligatoriskt seminarium samt av självstudier.


Kursen handlar om att förstå jordbrukets funktion och miljöpåverkan ur ett samhällsekonomiskt perspektiv och med utgångspunkt i centrala mikroekonomiska teorier och koncept.


Kursen behandlar hur ekonomiska styrmedel kan hantera miljöproblem och hur miljö- och jordbrukspolitik kan utformas för att styra mot miljöpolitiska målsättningar, samhällsekonomisk effektivitet och hållbarhetsutmaningar.


Information från kursledaren

Varmt välkommen till Sveriges Lantbruksuniversitet och kursen Nationalekonomiska perspektiv på jordbruk och miljö!

Här kommer allmän information om studentkonto, registrering på kurs, samt annan praktisk information:

Studentkonto

Studentkonto behövs för att komma åt bl.a. Ladok, Canvas och mejl. För information om hur du skapar ett studentkonto, se här: https://student.slu.se/studieservice/it-stod1/support/ny-student-kom-igang/.

Registrering på kurs

Självregistrering till kurs görs i Ladok mellan 2023-09-14–2023-09-28. Kom ihåg att du måste vara antagen och registrerad för att gå kursen. Att du som student får tillgång till Canvas innebär inte att du är registrerad och utan registrering riskerar du att förlora din plats på kursen.

Har du antagits till kursen med villkor behöver du skicka din meritlista till kursledaren som avgör om du får registreras. Gör detta så snart som möjligt då granskning kan ta några dagar.

Särskilt studiestöd

Har du behov av särskilt stöd för undervisning ska du informera kursledaren om det redan vid kursstart så att eventuella särskilda arrangemang kan ordnas. Vid examination behöver du följa instruktionerna i anmälan i Ladok för att anmäla extra stöd. Anmälan för extra stöd inför salstentamen stänger 10 arbetsdagar före tentamensdagen.

Avbrott på kurs Om du avbryter kursen skall du meddela utbildningsadministrationen på econ-edu@slu.se som i sin tur meddelar kursledaren och lägger in ett avbrott i Ladok efter studentens godkännande. Du kan själv anmäla tidigt avbrott (inom 3 veckor efter kursstart) via Ladok Student på studentwebben.

Tentamina

Du behöver anmälda dig till tentamina i Ladok. Anmälan stänger 10 vardagar före tentamensdagen. Det är inte möjligt med efteranmälningar. Du finner din anonymitetskod i Ladok Student.

På onsdagar kl 12:30-14:30 har vi tentautlämning på institutionen (Ulls hus, plan 4). Du behöver ha med dig din legitimation för detta.

-

Tveka inte att höra av dig till econ-edu@slu.se vid frågor!

Hälsningar,
Utbildningsadministrationen

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

NA0188-10416 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för NA0188

Läsåret 2022/2023

Nationalekonomiska perspektiv på jordbruk och miljö (NA0188-10221)

2022-09-29 - 2022-10-31

Kursplan och övrig information

Litteraturlista

Brännlund, R & Kriström, B. 2012. Miljöekonomi. Studentliteratur. ISBN 9789144080864.

Antle, J.M & Ray, S. 2020. Sustainable Agricultural Development: An Economics Perspective. Palgrave studies in economics and food policy. Palgrave McMillan. ISBN 9783030345990.

Pindyck. R. Microeconomics. Pearson. All editions.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Politices kandidat - hållbar utveckling Agrar ekonomi Ekonomi - hållbar utveckling (kandidat) Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 13090 SEK Nivå: Grundnivå (G1F)
Ämne: Nationalekonomi Nationalekonomi
Kurskod: NA0188 Anmälningskod: SLU-10416 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för ekonomi Studietakt: 100%