Ny sökning
NA0189

Jordbruksekonomi, policy och handel

Information från kursledaren

A warm welcome to the Swedish University of Agricultural Sciences and the course Agricultural Economics, Policy and Trade!

Below, you will find general information about the student account, registration for the course and other practical information.

The student account

You will need your student account to access e.g. your e-mail, Ladok and Canvas. For information regarding how to create your student account, follow this link: https://student.slu.se/en/study-support/it-support/support/new-student---start/

Registration for the course

Self-registration for the course is done in Ladok between 2023-10-17–2023-10-31. Remember that you must be admitted and registered in Ladok to be able take the course. Having access to Canvas does not mean you are registered in the course and without registration, you are risking losing your place in the course. If you have been admitted to the course with conditions, you need to send your credit list to the course leader who will review it and decide if you can register. Do this as soon as possible as reviewing credits may take a few days due to the course start.

Educational support

If you are entitled extra educational support, please inform the course leader at the start of the course so that special arrangements can be made.

For educational support for an exam, see instructions in the exam registration in Ladok Student. You need to register for alternative exam arrangements no later than 10 workings days prior to the examination day. More information here: https://student.slu.se/en/study-support/study-support/funka/.

Discontinuation of a course

If you want to discontinue the course, you should immediately notify the educational administrators at econ-edu@slu.se, who in turn will inform the course leader and register a non-completion of the course in Ladok after your approval. You are also able to register an early non-completion of the course (within three weeks after course start) in Ladok yourself.

Exams

You need to register for exams in Ladok. The registration closes 10 working days prior to the exam. You can find your anonymity code in Ladok Student. It's not possible to register for the exam after the deadline has passed.

On Wednesdays between 12:30-14:30 we have an exam hand out at the department (Ulls hus, 4th floor). Please remember to bring your ID-card.

-

Do not hesitate to contact us at econ-edu@slu.se if you have any questions!

Kind regards,
The educational administrators

Kursplan och övrig information

Kursplan

NA0189 Jordbruksekonomi, policy och handel, 7,5 Hp

Agricultural Economics, Policy and Trade

Ämnen

Nationalekonomi

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Enda modul 7,5 0001

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskravGrundnivå (G1F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande

30 hp i nationalekonomi

Engelska 6

Undantag medges från kravet på grundläggande behörighet i svenska

Mål

Kursens övergripande mål är att ge studenterna grundläggande kunskaper om principer, ekonomiska konsekvenser och institutionella samband i jordbrukspolitik och handel med livsmedel. Kursen utvecklar också grundläggande analytiska färdigheter för att diagnostisera, beskriva och analysera handel och politik inom jordbruket ur ett ekonomiskt perspektiv.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- diskutera grundläggande nationalekonomiska begrepp för att förstå jordbrukspolitik och internationell handel med livsmedel
- förklara grunderna inom internationell handelsteori kopplat till jordbruk
- beskriva mekanismerna genom vilka internationell handel påverkar jordbrukets ekonomiska resultat

identifiera policyer och utmaningar relaterade till jordbruks- och livsmedelshandel
- använda ekonomisk teori för att bedöma de ekonomiska effekterna av jordbruks- och livsmedelshandelspolitik,
- analysera en jordbrukspolitisk fråga med empiriska eller teoretiska metoder och effektivt kommunicera resultat.

Innehåll

*Ämnesmässigt innehåll:*

- Teoretiska utgångspunkter som ligger till grund för handel med jordbruks- och livsmedelsprodukter
- Jordbruks- och livsmedelspolitik
- Beskrivning och analys av jordbrukspolitiken i Sverige, Europa och resten av världen
- Beskrivning och analys av internationell handel med livsmedel
- Aktuella frågor inom jordbrukspolitik och livsmedelshandel

*Genomförande:*

Kursen utnyttjar olika undervisningsformer för att främja studenternas lärande och diskussioner genom: 

Föreläsningar, litteraturstudier (för kursen relevanta peer review-artiklar, working papers och bokkapitel), projektarbete, presentationer, övningar och labbar.

I kursen fokuseras på följande generella kompetenser:

Kritiskt tänkande, problemlösning, självständighet, samarbete (dvs. projektarbete), muntlig (dvs. projektpresentation) och skriftlig kommunikation, vetenskapliga metoder och tidsplanering.

Följande moment är obligatoriska:

Projektpresentationer

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd skriftlig tentamen.

Godkänt deltagande i projektarbete.

Godkänd skriftlig och muntlig redovisning av projektarbete.
- Examinatorn har, om det finns skäl och är möjligt, rätt att ge en kompletteringsuppgift till den student som inte blivit godkänd på en examination.
- Om studenten har ett beslut från SLU om riktat pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, kan examinatorn ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
- Om denna kursplan läggs ned, ska SLU besluta om övergångsbestämmelser för examination av studenter, som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
- För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningshandboken.
 • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
 • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
 • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
 • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar


- Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle, som studenten blivit antagen till och registrerad på.
- Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningshandboken.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Ekonomi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: PN-NJ
Ersätter: NA0160

Litteraturlista

Course Literature: Agricultural Economics, Policy & Trade

The course is based on a set of lectures and computer lab sessions where we apply a simple model to quantify the effects of different agricultural economics and trade policy instruments.

 • The course material consists of PowerPoint presentations and readings from the textbook and Articles.
 • The textbook is Feenstra, R. and Taylor, A. (2017) International Trade, 4th edition. New York: Worth Publishers.
 • **Relevant Articles: **
 1. Lusk, J. L., & McCluskey, J. (2018). Understanding the impacts of food consumer choice and food policy outcomes. Applied Economic Perspectives and Policy, 40(1), 5–21. https://doi.org/10.1093/aepp/ppx054
 2. Hemming, D. J., Chirwa, E. W., Dorward, A., Ruffhead, H. J., Hill, R., Osborn, J., Langer, L., Harman, L., Asaoka, H., Coffey, C., & Phillips, D. (2018). Agricultural input subsidies for improving productivity, farm income, consumer welfare and wider growth in low‐ and lower‐middle‐income countries: a systematic review. Campbell Systematic Reviews, 14(1), 1–153. https://doi.org/10.4073/csr.2018.4
 3. Furceri, D., Hannan, S. A., Ostry, J. D., & Rose, A. K. (2018). Macroeconomic Consequences of Tariffs. https://www.nber.org/system/files/working_papers/w25402/w25402.pdf?sy=402
 4. Jakubik, A., Keck, A., & Piermartini, R. (2022). Trade Policy Implications of a Changing World: Tariffs and Import Market Power, WP/22/219, November 2022. https://www.imf.org/-/media/Files/Publications/WP/2022/English/wpiea2022219-print-pdf.ashx

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Politices kandidat - hållbar utveckling Agrar ekonomi Ekonomi - hållbar utveckling (kandidat) Policyanalys inom jordbruk, miljö och livsmedel (AFEPA) - masterprogram Agrar ekonomi och företagsledning - masterprogram Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 13090 SEK Nivå: Grundnivå (G1F)
Ämne: Nationalekonomi
Kurskod: NA0189 Anmälningskod: SLU-20182 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig institution: Institutionen för Ekonomi Studietakt: 50%