Ny sökning
NA0191

Tillämpningar av teori och metod i miljöekonomi

Ämnesmässigt innehåll:


Kursen behandlar metoder som används för analys av olika politikområden inom miljöekonomi såsom exempelvis styrinstrument, effektivitet och miljöpolitikens betydelse och utveckling ur ett hållbarhetsperspektiv. I kursen ingår att kritiskt diskutera styrkor och svagheter med olika metoder givet sitt specifika sammanhang och frågeställningen. Kursen behandlar både lokala och globala miljöproblem.


Genomförande:


Kursen utnyttjar olika undervisningsformer för att främja studenternas lärande och diskussioner genom: 

Föreläsningar, övningar, seminarier och inlämningsuppgifter.


I kursen fokuseras på följande generella kompetenser:

Vetenskapliga metoder, kritiskt tänkande, problemlösning, muntlig och skriftlig kommunikation, hantera tidsramar.


Följande moment är obligatoriska:

Deltagande i obligatoriska seminarier.


Kursvärdering

Andra kursvärderingar för NA0191

Läsåret 2023/2024

Tillämpningar av teori och metod i miljöekonomi (NA0191-30344)

2024-02-15 - 2024-03-19

Kursplan och övrig information

Litteraturlista

There is no required textbook for this course.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Politices kandidat - hållbar utveckling Ekonomi - hållbar utveckling (kandidat) Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 13090 SEK Nivå: Grundnivå (G2F)
Ämne: Nationalekonomi
Kurskod: NA0191 Anmälningskod: SLU-30230 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig institution: Institutionen för ekonomi Studietakt: 100%