Ny sökning
NA0194

Mikroekonomi III

Ämnesmässigt innehåll:


Kursen ger fördjupade kunskaper i mikroekonomisk teori för att analysera, utvärdera och dra slutsatser om konsumenters och producenters agerande samt marknader ur ett samhällsperspektiv. Under kursens gång betonas att studenten ska förstå och kunna tolka centrala ekonomiska samband, givet olika funktionsformer matematiskt kunna lösa, analysera och dra slutsatser om ekonomiska problem samt utvärdera effekter av politiska åtgärder


Kursen består av följande delar:  • konsumtion, produktion, utbud och efterfrågan  • konkurrensmodellen, allmän jämvikt och ekonomisk välfärd  • marknadsmakt  • insatsmarknader 

Genomförande:


Kursen utnyttjar olika undervisningsformer för att främja studenternas lärande och diskussioner genom: 

Föreläsningar och övningar.


I kursen fokuseras på följande generella kompetenser: 

kritiskt tänkande, problemlösning, vetenskapliga metoder


Kursvärdering

Andra kursvärderingar för NA0194

Läsåret 2023/2024

Mikroekonomi III (NA0194-30346)

2024-01-15 - 2024-02-14

Kursplan och övrig information

Litteraturlista

Microeconomic Theory - Basic Principles and Extensions, 12th edition, by W. Nicholson & C. Snyder. ISBN: 9781305505797

Microeconomics: theory and applications with calculus, 4th edition, by Jeffrey M. Perloff.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Politices kandidat - hållbar utveckling Agrar ekonomi Ekonomi - hållbar utveckling (kandidat) Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 13090 SEK Nivå: Grundnivå (G2F)
Ämne: Nationalekonomi
Kurskod: NA0194 Anmälningskod: SLU-30229 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig institution: Institutionen för ekonomi Studietakt: 100%