Ny sökning
NA0196

Mikroekonomi II

Ämnesmässigt innehåll:


Kursen ger fördjupade kunskaper i mikroekonomisk teori och hur teorin kan användas för att analysera såväl strategiska aspekter ur ett företagsperspektiv som marknader ur ett samhällsperspektiv. Utöver kunskap i ekonomisk teori betonas under kursens gång att studenten ska kunna formulera och, med en tonvikt på Lagrangemetoden och multiplikativa funktionsformer, matematiskt lösa ekonomiska optimeringsproblem. Kursen inleds med en genomgång av konsumenternas beteende och optimala konsumtionsval samt analyser av individens och marknadens efterfrågan. Efter det går vi igenom företagets optimeringsbeteende vilket inkluderar optimala produktionsbeslut samt sambanden mellan kostnader och utbud. Vi diskuterar sedan företagets alternativa prissättningsstrategier. Vidare analyserar vi jämvikt och välfärdseffekter på olika typer av marknader samt hur marknader och marknadens aktörer påverkas av politiska åtgärder.


Genomförande:


Kursen utnyttjar olika undervisningsformer för att främja studenternas lärande och diskussioner genom:

Föreläsningar, ett projektarbete och övningstillfällen


I kursen fokuseras på följande generella kompetenser:

Kritiskt tänkande, problemlösning, vetenskapliga metoder


Följande moment är obligatoriska:

Obligatoriska övningar


Kursvärdering

Andra kursvärderingar för NA0196

Läsåret 2023/2024

Mikroekonomi II (NA0196-40169)

2024-03-20 - 2024-06-02

Kursplan och övrig information

Litteraturlista

Microeconomic Theory - Basic Principles and Extensions, 12th edition, by W. Nicholson & C. Snyder. ISBN: 9781305505797

Microeconomics: theory and applications with calculus, 4th edition, by Jeffrey M. Perloff.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Politices kandidat - hållbar utveckling Agrar ekonomi Ekonomi - hållbar utveckling (kandidat) Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 26170 SEK Nivå: Grundnivå (G1F)
Ämne: Nationalekonomi
Kurskod: NA0196 Anmälningskod: SLU-40127 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för ekonomi Studietakt: 100%