Ny sökning
PFG0065

Gender and Forests: management, policy and governance

PFG0065 Gender and Forests: management, policy and governance, 7,5 Hp

Kursplan fastställd

2018-11-13

Ämnen

Skogshushållning

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för skoglig resurshushållning

Kursfakta

Ämne: Skogshushållning
Kurskod: PFG0065 Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för skoglig resurshushållning Studietakt: 100%