Ny sökning
PFG0066

Gender and Forests: management, policy and governance

PFG0066 Gender and Forests: management, policy and governance, 3,0 Hp

Kursplan fastställd

2018-11-13

Ämnen

Skogshushållning

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för skoglig resurshushållning