Ny sökning
PFS0134

Stated preferences (SP) metoder I

PFS0134 Stated preferences (SP) metoder I, 2,5 Hp

Kursplan fastställd

2016-04-14

Ämnen

Ekonomi

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Ytterligare information

The Department reserves the right to cancel the course if there are not more than 5 students who have applied for the course. There is no tuition fee. The student is responsible for any housing and travel costs.

During January 2017, the classes offered during 2017 will be announced. For questions about this, please email camilla.widmark@slu.se.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för skogsekonomi