Ny sökning
PFS0146

Ekofysiologiska koncept och tillämpningar i skötta skogar

PFS0146 Ekofysiologiska koncept och tillämpningar i skötta skogar, 9,0 Hp

Kursplan fastställd

2018-01-18

Ämnen

Skogshushållning

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap

Kursfakta

Ämne: Skogshushållning
Kurskod: PFS0146 Plats: Umeå Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap Studietakt: 100%