Ny sökning
PFS0150

Kurs i beteendeekonomi på miljöområdet

PFS0150 Kurs i beteendeekonomi på miljöområdet, 7,5 Hp

Kursplan fastställd

2018-02-14

Ämnen

Ekonomi

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för skogsekonomi

Kursfakta

Ämne: Ekonomi
Kurskod: PFS0150 Plats: Ortsoberoende Distanskurs: Ja Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för skogsekonomi Studietakt: 100%