Ny sökning
PFS0162

Data for estimation and modelling of forest resources

PFS0162 Data for estimation and modelling of forest resources, 3,0 Hp

Kursplan fastställd

2019-04-26

Ämnen

Skogshushållning

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Ytterligare information

The first part will be located at SLU in Umeå while the second part will be assigned to work with a project presented in Umeå at the end of the course

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för skoglig resurshushållning