Ny sökning
PFS0163

Multivariat statistik

PFS0163 Multivariat statistik, 4,0 Hp

Kursplan fastställd

2019-05-29

Ämnen

Matematisk statistik

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Ytterligare information

The course can accommodate a limited number of applicants, who will be accepted in the order which the organizer receives the applications.
Applications are to be sent by e-mail to Magnus Ekström (magnus.ekstrom@slu.se) and should contain the following information.
• Name of the course;
• Name of applicant;
• Personal identification number (personnummer);
• Academic affiliation;
• Graduate student or Post-doc.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för skoglig resurshushållning