Ny sökning
PFS0170

Forest Genetics and Tree Breeding

PFS0170 Forest Genetics and Tree Breeding, 3,5 Hp

Kursplan fastställd

2020-01-22

Ämnen

Biologi

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Ytterligare information

Lectures and discussion 40 (6 days)
Examination and course evaluation 10 h
Self studies 50 h
Totally 100 h

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi