Ny sökning
PFS0172

Sampling

PFS0172 Sampling, 4,0 Hp

Kursplan fastställd

2020-02-19

Ämnen

Matematisk statistik

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Ytterligare information

The Department reserves the right to cancel the course if there are not more than 5 students who have applied for the course.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för skoglig resurshushållning