Ny sökning
PFS0176

Multivariat analys av spektroskopiska data för karaktärisering av biomaterial

PFS0176 Multivariat analys av spektroskopiska data för karaktärisering av biomaterial, 5,0 Hp

Kursplan fastställd

2020-05-28

Ämnen

Teknologi

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Ytterligare information

Lectures on the theories behind the methods used. Examples and exercises in the statistical software SIMCA or EVINCE are used to introduce practical aspects and problems often encountered while using multivariate data analysis. One simple group task is performed where students do their own spectroscopic measurement and enter the data to provide a full data analysis report. In addition, individual guidance on multivariate data analysis for a research study is given.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för skogens biomaterial och teknologi