Ny sökning
PFS0177

Advances in forestry analysis and data management

PFS0177 Advances in forestry analysis and data management, 8,0 Hp

Kursplan fastställd

2020-11-11

Ämnen

Skogshushållning

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap

Kursfakta

Ämne: Skogshushållning
Kurskod: PFS0177 Distanskurs: Ja Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap Studietakt: 60%