Ny sökning
PFS0180

Nordisk dendrokronologisk fältvecka

PFS0180 Nordisk dendrokronologisk fältvecka, 7,0 Hp

Kursplan fastställd

2021-11-04

Ämnen

Biologi

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Ytterligare information

Teachers: Docent Igor Drobyshev, Inst. för sydsvensk skogsvetenskap, Alnarp
Docent Mats Niklasson, Inst. för sydsvensk skogsvetenskap, Alnarp
Ph.D. Olafur Eggertsson, Lecturer, The Agricultural University of Iceland, Iceland
Ass. Prof. Tuomas Aakala, University of Helsinki, Finland
Ph.D. Shawn Fraver; a senior researcher at the US Forest Service, Northern Research Station, Minessota US
Daniela Robles, Senior researcher, Karelian Forest Research, Russia
Nina Ryzhkova, MS, University of Quebec, Canada

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap