Ny sökning
PLG0046

Populärvetenskaplig kommunikationskurs

PLG0046 Populärvetenskaplig kommunikationskurs, 3,0 Hp

Kursplan fastställd

2017-03-16

Ämnen

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för växtskyddsbiologi

Kursfakta

Ämne:
Kurskod: PLG0046 Plats: Alnarp Distanskurs: Ja Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för växtskyddsbiologi Studietakt: 25%