Ny sökning
PLS0051

Litteraturkurs i systemanalys

PLS0051 Litteraturkurs i systemanalys, 8,0 Hp

Kursplan fastställd

2017-02-23

Ämnen

Växtodlingslära

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Ytterligare information

Självständiga studier av vetenskapliga publikationer och läroböcker, genomförande av fallbaserad LCA samt skriftlig rapportering av denna analys.