Ny sökning
PLS0068

Legal frameworks for research and innovation with plant genetic resources

PLS0068 Legal frameworks for research and innovation with plant genetic resources, 3,0 Hp

Kursplan fastställd

2020-03-06

Ämnen

Biologi

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för växtförädling

Kursfakta

Ämne: Biologi
Kurskod: PLS0068 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för växtförädling Studietakt: 100%