Ny sökning
PLS0076

Accelerating climate resilient plant breeding by applying-omics and artificial intelligence

PLS0076 Accelerating climate resilient plant breeding by applying-omics and artificial intelligence, 3,0 Hp

Kursplan fastställd

2020-04-23

Ämnen

Biologi

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Ytterligare information

Technical requirements: Own laptop.

Teachers: Kristina Gruden (NIB Slovenia), Dan Jacobson (ORNL), Antoine Harfouche (UNITUS), Ian Dodd (Lancaster University), Rodomiro Ortiz (SLU), Annabel Large (ORNL/SLU), Svante Resjö (SLU), Therese Bengtsson (SLU), Erik Alexandersson (SLU)

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för växtskyddsbiologi