Ny sökning
PLS0091

Plant Protection Biology: improving plant health under climate change and other stresses

PLS0091 Plant Protection Biology: improving plant health under climate change and other stresses, 7,0 Hp

Kursplan fastställd

2022-05-12

Ämnen

Biologi

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Ytterligare information

The course is given 8-19 August 2022
Application and further information: erik.alexandersson@slu.se
Application no later than 1 July 2022
Course organizer: Dept. of Plant Protection Biology, LTV-faculty, SLU.
Minimum of participants to give the course is 12 students.
Maximum number of participants is 30 students.
Note that the course is also open for up to 12 MSc students associated to ELLS universities.

Responsible department
Dept. of Plant Protection Biology, LTV-faculty, SLU

Location
Alnarp, Sweden

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för växtskyddsbiologi