Ny sökning
PNG0058

Analytiskt läsande och skrivande

PNG0058 Analytiskt läsande och skrivande, 6,0 Hp

Kursplan fastställd

2014-06-17

Ämnen

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Ytterligare information

This course is organized within the research school Society, Landscape and Land Use at the Department of Urban and Rural Development at the Swedish University of Agricultural Sciences.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för stad och land