Ny sökning
PNG0073

Swedish University of agricultural sciences

PNG0073 Swedish University of agricultural sciences, 4,0 Hp

Kursplan fastställd

2017-12-21

Ämnen

Bildanalys

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för växtbiologi

Kursfakta

Ämne: Bildanalys
Kurskod: PNG0073 Plats: Ortsoberoende Distanskurs: Ja Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för växtbiologi Studietakt: 25%