Ny sökning
PNG0082

Scientific Writing for PhD Students

PNG0082 Scientific Writing for PhD Students, 3,0 Hp

Kursplan fastställd

2019-02-28

Ämnen

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för ekonomi

Kursfakta

Ämne:
Kurskod: PNG0082 Plats: Uppsala Distanskurs: Ja Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för ekonomi Studietakt: 5%