Ny sökning
PNG0083

Utvecklings- och miljödebatter i det globala Nord och Syd

PNG0083 Utvecklings- och miljödebatter i det globala Nord och Syd, 5,0 Hp

Kursplan fastställd

2019-05-28

Ämnen

Landskapsplanering Agrarhistoria Landsbygdsutveckling Miljökommunikation

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Ytterligare information

The course is given as part of the post graduate research school ‘Society, Landscape and Land Use’.

Course-coordinator and teacher: Seema Arora-Jonsson.
Assistant coordinator, teacher: Harry Fischer
Teacher: Adam Pain

The course is designed so that you will have individual reading days and one week of classes in Uppsala in the mornings. You will also have one week to work on your paper.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för stad och land