Ny sökning
PNG0087

Making Science Matter - increasing the impact of ecological findings

PNG0087 Making Science Matter - increasing the impact of ecological findings, 3,0 Hp

Kursplan fastställd

2020-01-08

Ämnen

Miljökommunikation

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för ekologi