Ny sökning
PNG0097

Kreativa forskningsmetoder för urbana sammanhang

PNG0097 Kreativa forskningsmetoder för urbana sammanhang, 7,5 Hp

Kursplan fastställd

2021-06-09

Ämnen

Landskapsarkitektur

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Ytterligare information

Additional contacts:
Josefin Wangel, josefin.wangel@slu.se

Time table
The course will run 8 December, 2021 – 23 March, 2022. A tentative schedule for the seminars looks as follows:
8 December, 2021: Module 1 – Introduction to creative research methods
22 December, 2021: Module 2 – TBD
12 January, 2022: Module 3 – TBD
26 January, 2022: Module 4 – TBD
9 February, 2022: Module 5 – TBD
11 March, 2022: Module 6 – TBD
23 March, 2022: Meeting 7 – final seminars

This course is given by the LTV faculty in collaboration with the Society and Landscape Research School at the Department of Urban and Rural Development.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för stad och land