Ny sökning
PNS0074

Multivariata metoder för ekologer

PNS0074 Multivariata metoder för ekologer, 4,5 Hp

Kursplan fastställd

2010-09-24

Ämnen

Matematisk statistik

Utbildningens nivå

Ej nivåplacerad

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Ytterligare information

Applications are handled by the responsible department. Applicants fulfilling the prerequisites will be accepted in the order applications are received after the course invitation is sent out.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för vatten och miljö