Ny sökning
PNS0153

Känslighets- och osäkerhetsanalys för LCA

PNS0153 Känslighets- och osäkerhetsanalys för LCA, 2,0 Hp

Kursplan fastställd

2017-09-05

Ämnen

Matematisk statistik

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för energi och teknik