Ny sökning
PNS0170

Dynamisk modellering av växtodlingssystem

PNS0170 Dynamisk modellering av växtodlingssystem, 4,0 Hp

Kursplan fastställd

2018-11-02

Ämnen

Växtodlingslära Lantbruksvetenskap

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Ytterligare information

NOVA course webpage: https://www.nmbu.no/en/students/nova/students/phd-courses/phd-courses-2019/node/35070

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap