Ny sökning
PNS0189

Plant ploidy with Brassica species as learning models

PNS0189 Plant ploidy with Brassica species as learning models, 3,0 Hp

Kursplan fastställd

2019-10-29

Ämnen

Biologi

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Ytterligare information

The course is organized by Christina Dixelius from the Department of Plant Biology on behalf of the research school Organism Biology. There is no tuition fee.