Ny sökning
PNS0195

Neoliberal samhällsstyrning

PNS0195 Neoliberal samhällsstyrning, 3,0 Hp

Kursplan fastställd

2020-02-05

Ämnen

Landskapsplanering Agrarhistoria Landsbygdsutveckling Miljökommunikation Landskapsarkitektur

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Ytterligare information

The course is given as part of the post-graduate research school ‘Society and Landscape’ at the Department of Urban and Rural Development at the Swedish University of Agricultural Sciences.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för stad och land