Ny sökning
PNS0199

Community ecology – theory, experiments and data analyses

PNS0199 Community ecology – theory, experiments and data analyses, 5,0 Hp

Kursplan fastställd

2020-04-07

Ämnen

Biologi

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för ekologi

Kursfakta

Ämne: Biologi
Kurskod: PNS0199 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för ekologi Studietakt: 100%