Ny sökning
PNS0203

Vetenskapsteori

PNS0203 Vetenskapsteori, 5,0 Hp

Kursplan fastställd

2020-09-16

Ämnen

Landskapsplanering Agrarhistoria Landsbygdsutveckling Miljökommunikation Landskapsarkitektur

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Ytterligare information

The course is offered by the research school Society and Landscape (SL) at the Department of Urban and Rural Development.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för stad och land