Ny sökning
PNS0204

Agricultural catchments in a changing world

PNS0204 Agricultural catchments in a changing world, 3,0 Hp

Kursplan fastställd

2020-09-21

Ämnen

Markvetenskap

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för mark och miljö

Kursfakta

Ämne: Markvetenskap
Kurskod: PNS0204 Plats: Uppsala Distanskurs: Ja Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för mark och miljö Studietakt: 100%